Kvantitativne metode header
Kvantitativne metode leader jpg

Kvantitativne metode
USLUGE KONZALTINGA

Kvantitativne metode statistička obrada podataka png Statistička obrada podataka
Kvantitativne metode konstrukcija i validacija upitnika png Konstrukcija i validacija ankete
Kvantitativne metode predrecenzija znanstvenih radova png Predrecenzija znanstvenih radova
Kvantitativne metode dizajn znanstvneog istraživanja png Dizajn znanstvenog istraživanja
Kvantitativne metode instrukcije png Instrukcije iz KM-a

Konzalting iz kvantitativnih metoda predstavlja unikatnu uslugu konzultacija za sve znanstvenike kojima je potrebna pomoći prilikom znanstvenog istraživanja i pisanja i objave znanstvenog rada, te za studente pomoć pri učenju kvantitativnih metoda. Riješite svoj problem iz kvantitativnih metoda outsourceanjem tog problema profesionalcima!

Statistička obrada podataka

Konzalting usluga statističke obrade podataka podrazumijeva računalnu obradu rezultata Vašeg istraživanja koje ste prethodno unijeli u tablicu. Statističke metode kojima ćemo obraditi podatke trebale bi biti unaprijed već definirane pri dizajnu istraživačkog rada, ali ako ga niste napravili, odabrat ćemo mi kvantitativne metode najbolje prilagođene ciljevima i hipotezama koje ste postavili.

Evo 5 dobrih razloga zašto bi trebali outsourceati statističku obradu podataka profesionalcima:

Konstrukcija i validacija ankete

Konzalting usluga konstrukcije i validacije ankete, motoričkih zadataka, ili neke treće vrste mjernih instrumenata podrazumijeva provjeru mjernih karakteristika ankete, tj. profesionalnu pomoć pri konstrukciji ankete (tj. mjernog instrumenta), te validaciju iste, tj. doradu dok ne bude zadovoljavajućih mjernih karakteristika (osjetljiva, pouzdana, faktorski i pragmatički valjana). Anketa može biti postojeća validirana anketa koji se prvi puta koristi na novoj populaciji, može biti anketa na stranom jeziku koju ste prvi preveli na hrvatski jezik, može biti anketa koju ste upravo konstruirali, ili potpuno nova anketa koju tek želite konstruirati.

Evo 4 dobra razloga zašto bi trebali outsourceati konstrukciju i validaciju ankete profesionalcima:

Predrecenzija znanstvenih radova

Predrecenzija znanstvenih radova je konzalting usluga u kojoj ćemo Vaš rad recenzirati prije nego ga predate u znanstveni časopis (ili konferenciju) na službenu recenziju. Ocijenit ćemo da li rad zadovoljava uvjete koje je časopis postavio, da li je odabrana ispravna metodologija i korektne kvantitativne metode, te ćemo preporučiti kako radu dodatno povećati kvalitetu.

Evo 4 dobra razloga zašto bi nam trebali poslati rad na predrecenziju:

Dizajn znanstvenog istraživanja

Dizajn znanstvenog istraživanja podrazumijeva planiranje i programiranje znanstveno-istraživačkog procesa, što uključuje definiranje ciljeva i hipoteza istraživanja, odabir uzorka, mjernih instrumenata, varijabli, način provođenja mjerenja i odabir kvantitativnih metoda za obradu dobivenih rezultata. Zaboravite situacije u kojima donosite nekome matricu podataka i pitate ga "Da li bi se dao neki rad napraviti iz ovoga?".

Evo 3 dobra razloga zašto bi nam trebali povjeriti dizajniranje znanstvenog istraživanja PRIJE nego krenete s mjerenjem ispitanika:

Instrukcije iz KM-a

Instrukcije iz kvantitativnih metoda su usluga za studente dodiplomskog i postdiplomskog studija, tj. za sve koji žele naučiti više o kvantitativnim metodama. Instrukcije iz KM-a mogu biti individualne, indvidiualizirane (do 4 osobe), ili grupne. Provode se u Vašem prostoru u Zagrebu, a po dogovoru i u ostatku Hrvatske, ili regije.

Evo 4 dobra razloga zašto bi trebali uzeti instrukcije iz kvantitativnih metoda:

Niste još sigurni od kuda bi krenuli? Dopustite nam da Vas mi vodimo dalje!

ČITAJ DALJE!