Kvantitativne metode header
Kvantitativne metode leader jpg

Kvantitativne metode
KONZALTING IZ ZNANSTVENIH METODA U KINEZIOLOGIJI

Kvantitativne metode statistička obrada podataka png Statistička obrada podataka
Kvantitativne metode konstrukcija i validacija upitnika png Konstrukcija i validacija ankete
Kvantitativne metode predrecenzija znanstvenih radova png Predrecenzija znanstvenih radova
Kvantitativne metode dizajn znanstvenog istraživanja png Dizajn znanstvenog istraživanja
Kvantitativne metode instrukcije png Instrukcije iz KM-a

Kvantitativne metode su skup statističkih metoda za obradu numeričkih podataka dobivenih mjerenjem ispitanika iz nekog uzroka, pomoću kojih se na temelju dobivenih rezultata donose zaključci o tom uzorku, te se isti generaliziraju na populaciju, ili na objašnjenje nekog fenomena koji se pojavljuje uzorku, tj. populaciji. Statistika je grana matematike koja se u kvantitativnim metodama koristi za prikupljanje, sređivanje, sažimanje i grafičko prikazivanje podataka dobivenih mjerenjem ispitanika.

Kineziologija je znanost koja proučava zakonitosti upravljanja procesom vježbanja i posljedice tih procesa na ljudski organizam. Kineziologija je multidisciplinarna znanost, koja blisko surađuje s mnogim ostalim znanostima koje proučavaju čovjeka, kao što su npr. psihologija, sociologija, antropologija, biomehanika i fiziologija. Kvantitativne metode su dominantni oblik istraživačkih metoda koje se koriste u kineziologiji.

Konzalting iz kvantitativnih metoda podrazumijeva moju pomoć studentima i znanstvenicima pri statističkoj obradi podataka, konstrukciji i validaciji anketa i ostalih mjernih instrumenata u kineziologiji i ostalim društvenim znanostima, predrecenziju znanstvenih radova, dizajn znanstvenog istraživanja i instrukcije iz kvantitativnih metoda.

5 pouzdanih konzalting rješenja za Vaš problem iz kvantitativnih metoda!

Kvantitativne metode nisu lake za savladati, naučiti, a pogotovo ne za prakticirati. Mnogim studentima dodiplomskog i postdiplomskog studija su kvantitativne metode najteži predmet tijekom studija, stoga ne čudi i da mnogim znanstvenicima kvantitativne metode ne "leže" najbolje. Da li bi svaki majstor svoje struke, pa makar imao titulu doktora znanosti (određenog znanstvenog polja) trebao ujedno biti majstor i za kvantitativne metode?

Možda da, ali legendarni poslovni konzultant Peter Drucker ne bi se složio. Njegova poznata poslovica glasi:

Do what you do best and outsource the rest!

Outsourceajte svoj problem iz kvantitativnih metoda profesionalcu! Evo 5 pouzdanih konzalting rješenja koje nudim za Vaš problem iz kvantitativnih metoda:

Želim više informacija o uslugama konzaltinga iz kvantitativnih metoda ▶

Statističke metode

Kvantitativne metode u kineziologiji u pravilu podrazumijevaju statističke kvantitativne metode koje se koriste i u ostalim društvenim znanostima, kao što su psihologija i sociologija, ali budući da je kineziologija multidisciplinarna znanost, koriste se i metode specifične za prirodne i medicinske znanosti.

Na kraju, budući da je kineziologija znanost o pokretu, često se kao mjerni instrumenti koriste motorički zadaci, što daje kineziologiji dodatnu specifičnost u znanstvenim istraživanjima. Obilje kvantitativnih metoda u kineziologiji stvara mnoge probleme studentima i znanstvenicima. Ali, kako bi rekao Napoleon Hill prije stotinjak godina:

Uspješni ljudi nisu ljudi bez problema, nego ljudi koji znaju rješavati probleme!

Tu sam da riješim Vaš problem iz kvantitativnih metoda! Ovo su grupe kvantitativnih metoda koje koristim u kineziologiji:

Želim više informacija o statističkim metodama ▶

Niste još sigurni od kuda bi krenuli? Dopustite mi da Vas mi vodim dalje!

ČITAJ DALJE!